دوره آموزشی اصول و مبانی کشت هیدروپونیک

دوره آموزشی اصول و مبانی کشت هیدروپونیک

هیدروپونیک به معنای کشت بدون خاک شامل انواعی از روشهای غیر متعارف کاشت گیاهان است. دوره آموزشی اصول و مبانی کشت هیدروپونیک به منظور آشنایی علاقمندان و تولید کنندگان محصولات کشاورزی و باغی با این روش کشت طراحی شده است.

کلمه هیدروپونیک برای اولین بار در آمریکا استفاده شد و مترادف با کشت بدون خاک است. ولی در آلمان و انگلیس آبکشت برای این روش نام گذاری شده است.

روش کشت گیاهان بدون خاک از سالها قبل در فلسطین اشغالی استفاده می شده است. در این منطقه به دلیل کمبود آب و خاک این روش جایگزین مناسبی برای زراعت روشهای متداول است.

مهمترین سرفصلهای دوره آموزشی اصول و مبانی کشت هیدروپونیک به شرح زیر می باشد:

  • آماده سازی بستر کشت هیدروپونیک
  • ضد عفونی بستر کشت هیدروپونیک
  • آماده سازی محلول غذایی در کشت هیدروپونیک
  • انواع روشهای مختلف در کشت هیدروپونیک
  • کنترل شرایط اقلیمی در کشت هیدروپونیک
  • مبارزه و کنترل آفات و بیماریها در کشت هیدروپونیک
  • برداشت در کشت هیدروپونیک

دوره آموزشی اصول و مبانی کشت هیدروپونیک