تیر 9, 1399

اصول تقسیم بندی گیاهان آپارتمانی از نظر نیاز نوری

اصول تقسیم بندی گیاهان آپارتمانی از نظر نیاز نوری : هرگروه از گیاهان به منظور رشد و ادامه زندگی درموطن اصلی خود نیاز به شرایط خاص محیطی آن منطقه دارند ؛ اگر بخواهیم آنها غیر از موطن جایی که پرورش داده ؛ نگهداری نماییم ناگزیربه فراهم نمودن و حفظ شرایط خاص هر گیاه خواهیم بود. تقسیم بندی گیاهان آپارتمانی بر اساس نیاز به عوامل محیطی :  نور : در سوخت و ساز گیاهان تولید مواد آلی و سایر عوامل ... ادامه مطلب
نقش سیلیسیم در تغذیه گیاهان

نقش سیلیس در تغذیه گیاهان

نقش سیلیس در تغذیه گیاهان : سیلیس دومین عنصر فراوان پوسته زمین است سیلیس در طبیعت به صورت آزاد و یا به صورت ترکیب با سایر عناصر وجود دارد ؛ سیلیس به صورت ارتو سیلیسیلیک اسید توسط ریشه گیاه جذب میشود درصد سیلیس در ماده خشک گیاهان از 5% تا 4 درصد متغیر میباشد. مکانیسم جذب این عنصر بسته به نوع گیاه متفاوت است مثلا در گندم به صورت غیر فعال و در برنج به صورت فعال جذب میشود ... ادامه مطلب