تکنیک های مناسب سمپاشی


تکنیک های مناسب سمپاشی (مقدمه )

همگان از آثار منفی مصرف سموم نباتی و عوارض زیست محیطی آن اطلاع دارند و به نقش موثر آفت کش های شیمیایی در مبارزه با آفات و اهمیت اقتصادی آن در تولید محصولات کشاورزی نیز ادغان دارند به این خاطر نه تنها از میزان تولید سموم گیاهی در جهان کاسته نشده ؛ بلکه همواره با تنوع بیشتر درحال توسعه است .

محققان گیاه شناسی ؛ مبارزه شیمیایی را به عنوان آخرین روش مبارزه با آفات مطرح میکنند از حدود شصت سال پیش مصرف سموم شیمیایی بر روی محصولات کشاورزی در ایران رایج شد به دنبال آن استفاده از انواع ادوات سمپاشی نیز توسعه یافت اما همواره اهمیت آموزش شیوه های صحیح کاربرد سمپاش ها ؛ در حاشیه فروش تبلیغات آن ها پنهان و یا کمرنگ مانده است در حال حاضر حدود 30 تا 50 درصد سصموم مصرفی در کشور به علت کاربرد نامناسب سمپاش ها به هدر میرود.

اصول کلی سمپاشی : 

سموم نباتی ممکن است به چند صورت مورد استفاده قرار بگیرند

  • به صورت تقریبا خالص که به تکنیکال معروف است
  • با استفاده از یک حلال که معمولا آب است و به عنوان امولسیون ارائه میشود.
  • به صورت گرد پاشی
  • به صورت گرانول پاشی

اجزای اصلی یک سمپاش بسته به نوع آن معمولا ؛ شامل مخزن ها ؛ لوله ها ؛ اتصالات ؛ پمپ ها ؛ توربین های تولید در جریان شدید هوا ؛ موتور های الکتریکی ؛ نازل ها؛ صافی ها و بوم ها است.

یکی از مهم ترین اجزای سمپاش ها که نقش موثری موثری در کیفیت و ویژگی های قطرات تولید شده دارد نازل است نازل ها دارای انواع و نام های متفاوت و متنوعی هستند اما به طور کلی دارای دو دسته هستند :

  1. نازل های مخروط پاش صرفا کاربری آن ها با هدف حشره کش و یا قارچ کش پاشی است و برای علفکش پاشی توصیه نمیشوند.
  2. نازل های باد بزنی به نازل های تی جت نیز معروف اند و صرفا برای علفکش پاشی مورد استفاده قرار میگیرند.

صافی ها : معمولا تامین آب مصرفی سمپاشی از محل هایی است که اغلب دارای گل و لای و سنگریزه میباشد بنابراین یکی دیگر از اجزای سمپاش ها که نقش موثری در کالیبراسیون سمپاش و یکنواختی پاشش دارد صافی ها است که قبل از هر سمپاشی باید کنترل و تمیز شوند.

یکی از ابزار های جانبی  متصل به نازل ها که اهمیت ویژه ای در مصرف بهینه سموم و جلوگیری از هدر رفتن آن ها دارد چکه گیر است مکانیزم عمل آن اجازه عبور محلول سمی مشروط به تامین حداقل یک بار فشار در پشت نازل میباشد. معمولا مخزن سمپاش یا در انبار شارژ آب میشود و یا تامین آب مخزن در مناطقی دورتر از مزرعه در حال سمپاشی صورت میگیرد.

سمپاشی

 

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *