آموزش

آشنایی با انواع منشاء کاکتوس ها

آشنایی با انواع منشاء کاکتوس ها

آشنایی با انواع منشاء کاکتوس ها : کاکتوسها گیاهانی گوشتی هستند که سازش آنها با زندگی در محیط گرم و خشک و ذخیره آب فراوان ؛ موجب گردیده که عموما ظاهری آبدار و از این ظاهر شبیه هم باشند عده زیادی از آنها نیز به علت زیبایی خاصی که دارند و نیز سازگاری سریع با محیطهای مختلف ؛ امروزه به صورت گونه های زینتی در آمده اند که به سهولت میتوانید آنها را در شرایط درون خانه ای پرورش ... ادامه مطلب