دوره آموزشی اصول و مبانی کشت هیدروپونیک

کشت هیدروپونیک

کشت هیدروپونیک هیدروپونیک یا آبکشت یک تکنولوژی برای پرورش گیاهان در محلول غذایی است که تمام عنصر مرود نیاز گیاه را در نزدیک ترین وضعیت جذب ریشه، در اختیار گیاه قرار میدهد. واژه اصلی هیدروپونیک کشت در محلول های غذایی است. تاریخچه هیدروپونیک : هیدرو پونیک از یافته های آزمایشاتی نشات گرفت که جهت تعیین مواد مورد نیاز رشد گیاه و ترکیب عنصری گیاه اجرا گردید. سابقه چنین آزمایشاتی به اوایل سال 1600 میلادی برمیگردد در حالی که سابقه ... ادامه مطلب