استخدام

دعوت به همکاری

امداد کشاورزی به منظور تکمیل کادر فروش ، فنی و اداری اقدام به استخدام می کند ، این مجموعه در ارتباط با خدمات کشاورزی و فروش آنلاین فعالیت دارد .

نیروی های مورد نیاز

طبق نامه شماره 289/5441 مورخ 1400/03/09 امداد کشاورزی ، فراخوان جذب نیرو با مشخصات زیر ارسال شده است .

« 6 نفر حضوری دفتر نظرآباد |  2 نفر دورکار سراسر کشور »

  • اطلاعات شخصی

  • اطلاعات تماس

  • شغل درخواستی