محصولات

فروشگاه

150,000 تومان / سال

اشتراک امداد کشاورزی پایه

مناسب برای فروشگاه های نوپا

5 % کمیسیون فروش

فروش تلفنی همکاران : خیر

ارسال پیامک : خیر

تولید محتوای تخصصی : خیر

5 محصول
در هر 1 سال

3 روز آزمایشی

300,000 تومان / سال

اشتراک امداد کشاورزی پیشرفته

مناسب برای فروشگاه های نوپا

3 % کمیسیون فروش

فروش تلفنی همکاران : بله

ارسال پیامک : خیر

تولید محتوای تخصصی : خیر

10 محصول
در هر 1 سال

3 روز آزمایشی

600,000 تومان / سال

اشتراک امداد کشاورزی سازمانی

مناسب برای فروشگاه های نوپا

1 % کمیسیون فروش

فروش تلفنی همکاران : بله

ارسال پیامک : بله

تولید محتوای تخصصی : بله

200 محصول
در هر 1 سال

3 روز آزمایشی

مشاهده همه 9 نتیجه