نقش سیلیس در تغذیه گیاهان

نقش سیلیسیم در تغذیه گیاهان

نقش سیلیس در تغذیه گیاهان :

سیلیس دومین عنصر فراوان پوسته زمین است سیلیس در طبیعت به صورت آزاد و یا به صورت ترکیب با سایر عناصر وجود دارد ؛ سیلیس به صورت ارتو سیلیسیلیک اسید توسط ریشه گیاه جذب میشود درصد سیلیس در ماده خشک گیاهان از 5% تا 4 درصد متغیر میباشد.

مکانیسم جذب این عنصر بسته به نوع گیاه متفاوت است مثلا در گندم به صورت غیر فعال و در برنج به صورت فعال جذب میشود میزان نیاز گیاهان مختلف به سیستم نیز متفاوت است.

گیاه برنجی که 5 تن در هکتار دانه تولید میکند حدود 230 الی 470 کیلو گرم سیستم عنصری را از یک هکتار زمین برحسب نوع خاک و رقم جذب میکند .

اشکال مختلف سیلیسیم در خاک :

  1. سیلیسیم موجود در فاز جامد شامل سیلیسیمی است که در ساختمان کانیهای رسی و سیلیکاتهای آمورف یافت میشود .
  2. سیلیسیم جذب سطحی
  3. سیلیسیم موجود در محلول خاک

سیستم قابل استفاده گیاهان :

منظور از سیلیسیم قابل استفاده ؛ سیلیسیم استخراج شده توسط استات سدیم است با استفاده از استات سدیم به عنوان عصاره گیر ؛ سطح بحرانی سیلیسیم در خاکهای اسیدی ژاپن و کره جنوبی بیش از 130 و در تایوان بیش از 90 میلی گرم  در هر کیلو گرم خاک پیشنهاد داده شده است .

البته در خاکهای آهکی سیلیسیم خیلی بیشتر از مقادیر فوق است و افزودن کود های سیلیسیمی به خاک باز هم عکس العمل گیاهان را در پی دارد گیاهان عالی از نظر ظرفیت جذب سیلیسیم ویژگیهای گوناگون دارند .

 

نقش سیلیسیم در تغذیه گیاهان

 

نقش سیلیسیم در تغذیه گیاهان

 

جابجایی سیلیسیم در گیاهان:

این جابجایی در درون آوندهای چوبی صورت می گیرد. بنابراین توزیع آن در شاخه و برگها و اندامهای هوایی، به وسیله میزان تعرق در اندامها تعیین می شود. بخش عمده سیلیسیم در درون آپوپلاست برجا می ماند.

افزایش مقاومت گیاه به آفات، بیماریها و ورس :

سیلیس در دیواره سلول های آوند چوبی ته نشین شده و از فرو ریختن آوندها در شرایط تعرق زیاد جلوگیری می کند.

با استحکام ساقه، موجب کاهش ورس در گیاهان می شود. علاوه بر آن دیواره سلول های بشره به وسیله لایه ای محکم از سیلیسیم آغشته می شوند و در برابر آلودگیهای قارچی ، مانع فیزیکی موثری می باشد.

سیلیسیم باعث افزایش مقاومت برنج نسبت به بیماریهای قارچی نظیر سوختگی برگ یا سنبله ، لکه قهوه ای و همچنین افزایش مقاومت به آفاتی نظیر کرم ساقه خوار و زنجرک می شود.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *