دوره آموزشی پرورش گیاهان آپارتمانی

دوره آموزشی پرورش گیاهان آپارتمانی

گیاهان زینتی در شرایط اقلیمی مختلفی در سرتاسر این کره خاکی زندگی می کنند. در دوره آموزشی پرورش گیاهان آپارتمانی، شما مهارت های لازم را برای نحوه نگهداری و مراقبت و همچنین تولید و تکثیر آنها کسب می کنید.

گیاهان بسته به اقلیم منطقه رویش شان، نیازهایی از قبیل شدت نور، مدت تابش، خاک، دمای محیط، رطوبت محیط و رطوبت بستر دارند و این نیاز ها در گیاهان مختلف تفاوت دارد.

در دوره آموزشی پرورش گیاهان آپارتمانی با نیازهای گیاهان آپارتمانی مختلف آشنایی کامل پیدا می کنید.

سرفصل های دوره آموزشی پرورش گیاهان آپارتمانی به شرح زیر می باشد:

  • انتخاب و تقسیم بندی گیاهان آپارتمانی
  • تهیه خاک مناسب برای پرورش گیاهان آپارتمانی
  • کود دهی گیاهان آپارتمانی
  • آبیاری گیاهان آپارتمانی
  • تکثیر و ازدیاد گیاهان آپارتمانی
  • نگهداری و مراقبت از گیاهان آپارتمانی

دوره آموزشی پرورش گیاهان آپارتمانی